Maak je plek zichtbaar

De groene initiatieven woekeren welig door Rotterdam! Op honderden plekken in de stad maken burgers samen de stad groener, socialer en klimaatbestendiger. Tezamen vormen al deze deze plekken een grote kans voor de stad. Maar om die kans te grijpen, moet je hem wel zien liggen.

Daarom hebben we een groene kansenkaart ontwikkeld. Hierop staan honderden plekken waar mensen samen bijdragen aan hun groene leefomgeving. Van bloemrijke straten, groene burgerinitiatieven en zelfbeheerplekken tot eetbaar groen, volkstuinen, collectieve binnentuinen, parken en natuurgerichte instellingen. De kaart wil zichtbaar maken waar de groene energie zit – en waar (nog) niet. Let op: het kan soms even duren voordat de kaart geladen is.

Lees verder 👇

Diversiteit als kracht: categorieën

De groene initiatieven in de stad verschillen enorm. Mensen zetten zich in voor wat ze inspireert en waar zij een behoefte zien. Bij de een ligt het zwaartepunt bij beheer, ecologie en voedselproductie, bij de ander meer op participatie en welzijn, een volgende focust op spelen, leren en bewegen. Of gewoon een gezellige straat. Door al die diversiteit te verbinden kan je waarde op waarde stapelen en kansen ontdekken.

Om de diversiteit van het ‘groene spectrum’ duidelijk te maken, kent de kaart verschillende categorieën. Deze zijn:

  • Plaatsmakers: groene initiatieven met een eigen plek (voorbeeld: Spoortuin)
  • Straatgroen : klein maar fijn (voorbeeld: straat die samen meerdere geveltuinen beheert)
  • Mobiel: telkens op een andere plek (voorbeeld: De Stad Uit)
  • Netwerken: coalities van initiatieven of plekken (voorbeeld: de Groene Connectie)
  • Groene Zaak: instellingen met een groene plek én groene missie. Voorbeeld: volkstuinen, educatieve tuinen.
  • Parken: de parken van Rotterdam. Voorbeeld: Zuiderpark

Nooit foutloos: uitnodiging

Veel groene initiatieven bestaan al jaren. Andere zijn net nieuw. Sommige zijn uitgebloeid. Elke kaart is een momentopname en geeft het perspectief van de kaartenmakers weer. Laten we daarom samen de kaart beter maken. Wij werken vooral in West en Noord en kennen de situatie daar het beste. Daarom zijn die gebieden (nu nog) oververtegenwoordigd. Help je mee daar verandering in te brengen? Stuur ons je correcties en aanvullingen! Wij zorgen voor regelmatige updates. De datum van de meest recente update is: 31 oktober 2022.

Nota bene: Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis komen er bekaaid vanaf. Die gebieden hebben we nog niet kunnen inventariseren. Wie weet lukt dat met jouw hulp straks wel.

Toevoegen

et is belangrijk dat alle plekken op de kaart staan waar mensen samen actief zijn voor het groen. Zodat Rotterdammers weten waar ze kunnen bijdragen aan hun leefomgeving. Zodat we elkaar makkelijker kunnen vinden. Zodat de gemeente en andere overheden ons beter zien. Zodat we samen leren waar de groene kansen voor de stad voor het oprapen liggen. En waar nog niet. Alleen samen kunnen we de groei en bloei van het Rotterdamse collectieve groen mogelijk maken.

Staat jouw plek niet op de kaart? Voeg dan hier je plek, initiatief of samenwerkingsverband toe. Je kunt hier ook correcties en aanvullingen doorgeven. Bijvoorbeeld als een contactpersoon is veranderd.

Staat jouw initiatief er nog niet bij? Verbind door je aan te melden op de Toevoegen pagina.

Staat jouw initiatief of groene plek er niet op? Draag bij aan de kaart!

Ga naar Toevoegen

Ontwikkel je mee?